Friday, March 29, 2013

Pangenter baos kramaning sembahPANGENTER BAOS
NGENTERANG KRAMANING SEMBAH

Om Swastyastu
Inggih Ida-dane para Bakta sane Baktinin Titiang
Miwah para sameton pamedek sinamian sane wangiang titiang
Riantuk Dane Jero Pamangku druene sampun wusan ngastawang aturan ida-dane sami, sane mangkin sampun panemaya titiang ngiring ida-dane pamedek sinamian nglanturang pamuspan. Durusang ngruruh genah sane becik. Ida dane sane lanang mangda ngambil genah antuk malinggih padmasana utawi silasana, ida dane sane istri-istri mangda mangambil genah antuk malinggih bajrasana utawi matimpuh. Raris cumawisang riin sarana pamuspan druene. Sane sampun ngagem serana pamuspan, mangda asepnyane kaenyitin. Sadurung ngawitin kramaning sembah ngiring sareng-sareng riin matrisandya.

Asana!………………………………….Pranayama!......................Karasudhana!
“Om Kara sudhamam swaha, Om ati sudhamam swaha”

Trisandya ngawit!
………………………………...Tri Sandya Sinarengan…………………………….

Ida dane Para Bakta sinamian sane wangiang titiang
Sane mangkin ngiring lanturang pamuspan Panca Sembah
Kapertama sembah bhakti malarapan antuk ngunggahang sembah puyung, asepin riiin tangan druene raris munggah!
………………………………..Sembah Puyung kalanturang………………………
Kaping kalih nganggen sekar, pangacepe majeng ring Ida Sang Hyang Surya utawi Ida Sang Hyang Siwa Raditya. Inggih durusang unggahang!
………………………….Sembah memuja Ida Sang Hyang Surya………………………

Sembah kaping tiga nganggen Kwangen. Yening nenten muat kawangen kangkat nganggen sekar. Pangacepe majeng ring Ida Sasuhunan sane malingga-malinggih ring Padmasana! (baosang wastan pura)
……………….Sembah ring Sasuhunan sane malingguh ring Padmasana…………

Sane kaping pat Nunas Waranugraha majeng ring Ida Sang Hyang Samadaya! Taler maserana antuk kawangen. Yening nenten wenten kawangen kangkat nganggen sekar! Inggih durus unggahang!
…………………………….Sembah bhakti nunas Waranugraha………………………

Mangkin sane kaping untat malih apisan ngunggahang sembah puyung, pangacepe ngaturang suksema ring Batara sami miwah nglungsur mapamit! Inggih durusang.
………………………………..Sembah Puyung Pamuput………………………

Inggih puput, matur suksema.
Selanturnyane titiang nunas ring Dane Jero Mangku miwah para sutri druene mangda ledang micayang wangsuh padan Ida Bhatara miwah bija!
Inggih durusang!7 comments: