Tuesday, April 2, 2013

Pidarta Basa Bali Hari Raya Hindu

PIDATO BAHASA BALI

Suksma aturang titiang ring pengenter baos antuk galah sane kepice ring titiang.
Titiang jagi ngaturang pidato Bahasa Bali sane mamurda Hari Raya Hindu.
Dane jro Mangku, Jro Dangka lanang istri sane banget suciang titiang.
Para manggala sane banget wangiang titiang
Ida dane sareng sami sane nenten prasida titiang ngwacen siki kalih sane banget tresna tur singgihin titiang.
Sedurung titiang ngelantur matur ngiring sareng-sareng nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa utamane Ida Bhatara Bhatari sane melinggih ring ayun, dumogi iratu sareng sami kaicen karahayuan antuk pengastung kara :
“Om Swastyastu”
Aingih ring iratu ida dane sareng sami Umat Hindu akeh medue Hari Raya, hari raya punika kepah dados telung soroh :
1)      Hari Raya kedasarin antuk wewaran inggian punika Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon miwah sane tiosan.
2)      Hari raya sane kedasarin antuk wuku inggih punika Galungan, Kuningan, Paerwesi, Saraswati miwah sane tiosan.
3)      Hari raya sane kedasarin antuk sasih inggih Punika Nyepi lan Siwaratri.

Ainggih ring ida dane sareng sami mangkin jagi aturan titiang silih sinunggil Hari Raya Umat Hindu sane kadasarin Wewaran inggih punika Rainan Purnama. Rainan Purnama rauhne asasih apisan, ring rahina puniki akeh Umat Hindune sane ring Bali ngaturang bakti ring pura suang-suang nunas penyucian diri tur nunas keselametan ring sarwe pranine sami, nike ke mawinan ring rahina sane suci puniki patut ngelaksanayang pamuspan, duwaning sane meyoga Ida Sang Hyang Hyang Widhi Wasa sane magelar Ida Sang Hyang Candra utawi Sang Hyang Bulan. Nike ke mawinan iraga sareng sami patut eling ring angga sarire suang-suang antuk manah suci lan tulus majeng ring Ida Sang Hyang Widhi utawi Candra mangda ngicenin sinar suci ring iraga sareng sami.
Ainggih iratu ida dane sareng sami, wantah asapunika presida aturan titiang, menawita wenten atur titiang sane nenten manut ring kayun ida dane sareng sami titiang nunas geng sinampura. Sineb titiang antuk ngaturang Parama Santi.
“Om Santih, Santih, Santih Om”.

No comments:

Post a Comment