Tuesday, April 9, 2013

pangenter baos risajeroning acara pengundian kupon berhadiah


Ida dane sareng sami, titiang nunas uratian, riantukan acara ring sajeroning nyangra wanti warsa 2012-2013 sepisanan kalaksanayang pengundian kupon berhadiah ritatkala mupulang prabia pewangunan bale kulkul desa pekraman kubu, pacang kekawitin.
Sadurung kamargiang ring unteng parikrama ring rahina mangkin nuju rahina soma wage wuku dukut pinanggal masehi tigang dasa siki desember kalih tali roras, ngiring sareng sami nunas pasuecan ida sang hyang parama kawi ida sasuhunan ring desa pakraman kubu dumogi acara sane kamargiang malih jebos manggihin karahayuan melarapan antuk panganjali umat

OM SWASTYASTU
Kaping ajeng  majeng ring linggih dane jro Mangku lan Jro Dangka sane suciang titiang,
majeng ring kepala  Kelurahan Kubu sane mustikayang  titiang,
 majeng ring kepala lingkungan kubu sane wangiang titiang
 majeng ring  Bendesa desa pakraman  kesarengin antuk prajuru desa pakraman kubu sane tiosan sane baktinin  titiang 
majeng ring para uleman sami sane ten prasida tiang wacak sanewangiang  titiang
ida dane krama kubu sane tresne sihin titiang
Rasa angayu bagia aturang titiang majeng ring ida sang hyang widhi wasa, sangkaning sih lan pasuecan ida, titiang lan I ratu ida dane sareng sami prasida mapupul ring sajeroning nyangra wanti warsa 2012-2013 sepisanan kalaksanayang pengundian kupon berhadiah ritatkala mupulang prabia pewangunan bale kulkul desa pekraman kubu.


Munggwing dudonan acara ring rahina sane mangkin inggih punika:
SUSUNAN  ACARA :
·         PEMBUKAAN
·         TABUH KREASI
·         TARI PUSPANJALI
·         ATUR PIUNING: saking  Kelih Massa lan Kelih Alit
·         SAMBRAMA WACANA: saking  Bapak Bendesa lan Bapak Lurah Kubu
·         TARI SEKAR SANDAT
·         PENYUKSERAHAN TEMON-TEMON
·         PENGUNDIAN KUPON HADIAH HIBURAN
·         TARI PENDET
·         TARI CONDONG
·         KARAOKE:  Ayu Puspa, Kimon
·         PENGUNDIAN KUPON MARUPA HADIAH UTAMA
·         PREMBON
·         PENUTUP
Inggih pinaka pamungkah acara pacang katurag tabuh kreasi saking alit-alit pasraman Dharma Kherti Kumara Desa Pakraman Kubu
Majeng ring penabuh inggih durusang
Punika wawu sampun katur tabuh kreasi saking alit-alit pesraman desa pakraman kubu.
Sane mangkin kalanturang antuk sasolahan puspanjali , majeng ring penari  lan penabuh inggih durusang.
Punika wawu sampun katur sasolahan puspanjali.
Acara selanturnyane inggih punika atur piuning  saking pamucuking  manggala karya pasraman Dharma Kherti Kumara Desa pakraman Kubu  warsa kalih tali roras.
Majeng ring manggala karya inggih durusang....
Suksema majeng ring manggala karya.
Selanturnyane, atur piuning saking pamucuking manggala karya penggalian dana pembangunan bale kulkul desa pakrman kubu.
 Majeng ring manggala karya inggih durusang....
Suksema majeng ring manggala karya
·         Ida dane  sareng sami acara selanturnyane inggih punika sembrama wacana saking bendesa desa pakraman kubu ,
Majeng ring dane jro bendesa inggih durusang..
Suksma majeng ring dane bendesa desa pakraman kubu  
·         Acara selanturnyane sambrama wacana saking bapak kepala kelurahan kubu
Durusang...
Matur suksema majeng ring bapak kelurahan kubu

Acara Selanturnyane inggih punika pengundin kupon hadiah hiburan, majeng ring jero bendesa mangda ledang ngundi kupon sane sampun kasiagaang.
Suksma majeng ring dane jero bendesa rarisang mangda ledang mewali kegenah linggih sane iwawu.
Acara selanturnyane inggih punika pangundian kupon berhadiah marupa kompor gas, sepeda gunung lan hadiah utama marupa TV.
Inggih, acara sane pinih untat inggih punika prembon, sapisanan titian pacang muputang acara puniki.  Titiang pinaka pangenter acara ring sajeroning acra puniki nunas geng rena sinampura, manawita wenten paripolah lan atur titiang sane nenten  munggah ring pikayun ida dane sareng sami, acara puniki puputang titian antuk ngaturang parama santhi.
“OM SANTHI SANTHI SANTHI OM”

No comments:

Post a Comment