Thursday, April 11, 2013

Conto Pamahbah Atur Ring Karya Tulis Ilmiah Mabasa Bali


PURWAKANING ATUR
Om Swastyastu
Om awighnamastu nama siddhi
Hitangkara sarwa prani
Rasa angayubagia aturang titiang ring Ida Sang Hyang Parama Kawi,duaning sangkaning sih lan pasuecan Ida, titiang I Komang Alit Juliartha , jadma tuna risajeroning urip, prasida muputang cakepan alit puniki sane jagi anggen titiang jalaran, titi pengancan taler anggen titiang piranti risajeroning titiang memargi ngrereh napi sane kawastanin Sang Hyang Aji Sastra.
Malarapan antuk purwakaning atur puniki , titiang jagi ngaturang parama suksma majeng ring :
1.      Ida Sang Hyang Widhi Wasa antuk picane sami sane katiba ring sikian titiang
2.      Reraman titiang Bapa kalih Meme sane sampun ngicenin pewarah-warah, pemargi,taler sih kapitresnan meme bapa kapining titiang sane tan prasida titiang ngwales
3.      Semeton titiang sami ( bli adi), antuk motivasinyane
4.      Tresna sujati, jiwa pramana, mas mirah rihati titiang,suksma antuk tresnannyane, taler suksma sampun nerima bli apa adane.
5.      Sawitran titiang makasami sane tan prasida wacak titiang siki-siki,matur suksma sampun nagingin warna –warni ring kauripan titiange puniki.
Inggih, wantah asapunika pinaka purwakaning atur titiang. Risajeroning titiang matur, menawi wenten atur titiang sane nenten manut risajeroning pikayun Ida Dane Sang Pangwacen,Antuk katambatan lan kawimudan  titiang , titiang nglungsur agung rena sinampura. Pangaptin titiang , cakepan alit puniki prasida ngawetuang pikenoh lan prasida anggen piranti risajeroning aguron-guron Ida Dane Sang Pangwacen sareng sami,pamekas titiang sane kalintang tuna nganinin indik sastra agama. Puput .

Wasudeva Kutumbakam
Ksama Svamam
Om Santhi, Santhi, Santhi Om
Bangli, 11 Juni 2012
Sang Sane Mupulang

I Komang Alit Juliartha

No comments:

Post a Comment