Thursday, April 11, 2013

Imba Paruman Sekaa Truna Risajeroning Nyanggra Warsa AnyarParuman Warsa Anyar
Ring genah parumane ketua Sekaa Truna (ST) miwah anggota Sekaa Trunane sami sampun pada malinggih ring genahe soang-soang, anut pidabdab anak parum. Tetujon parumane pacang mligbagang indik warsa anyar.
Kelihan 1      :  Om Swastyastu
                        Inggih ida dane sekaa truna sareng sami titiang matur suksma pisan ring para semeton sareng sami duaning sampun ledang ngerauhin paruman puniki. Para truna truni sareng sami sane wangiang titiang, mungguing acarane sane pacang baosang mangkin indik warsa anyar minakadi acara-acara sane kelaksanayang, jinas sane katelasang, miwah sane lianan.
Kelihan 2      :  Inggih yan asapunika ngiring mangkin iraga sareng sami nyusun acara-acara sane kelaksanayang, inggih punika wantah makarya sambutan-sambutan, manggang, matembang-tembang, miwah sane lianan.
Patajuh 1      :  Suksema antuk galah sane kaken sareng titiang men punapiang niki antuk dana sekadi mangkin jeg tipis pisan niki.
Patajuh 2      :  Puniki antuk dana sane kirangan ngiring sareng sami pada nyumbang mangda iraga sareng sami mrasidayang ngelaksanayang acara punika.
Panyarikan   :  Inggih yen asampunika kaucap olih patajuh 2 titiang sekadi penyarikan nenten je iwang jagi nukung acara puniki mangda majalan lancar sekadi toyane sane nenten sampetan.
Petengen      :  Suksema antuk galah sane kaicen sareng titiang, titiang minakadi petengen titiang jagi metaken akuda mangkin iraga jagi nyumbang jinah mangda acara sane sampun setujuin iraga sareng sami mejalan lancar.
Patajuh 2      :  Inggih sekadi keputusan sane sampun raosang wawu iraga jagi nyumbang akeh nyane selae tali (25 ribu) sane mangkin niki pinaka tugas sinoman jagi ngumumang sareng sameton-sameton sane lianan indik acara punika mangda semeton-semeton sinamian pada setuju.
Sinoman       :  Inggih yen wantah asapunika tugas titiang, titiang jagi memargi jagi ngumumang acara-acara punika taler nunas dana sane kabaos wawu.

1 comment: