Tuesday, April 9, 2013

pangenter baos risajeroning ngwentenang acara pelantikan Kepala Lingkungan


DUDONAN ACARA RING SAJERONING
PELANTIKAN KEPALA LINGKUNGAN DESA PAKRAMAN KUBU
SOMA UMANIS WUKU TOLU 23 MEI 2011
Ida dane sareng sami titiang nunas uratian , riantukan acara ring sajeroning Pelantikan Kepala Lingkungan Desa Pakraman Kubu Warsa 2011 Pacang Kakawitin.
                Sadurung kamargiang unteng parikrama ring rahina mangkin,nuju rahina Soma Umanis Tolu, pinanggal Masehi 23 Mei 2011, ngiring sareng sami  ngaturang puja pangastuti majeng ring Ida Sang Hyang Paramakawi sane maprabhawa Hyang Maha Suksma , dumogi eedan acara sane pacang kamargiang malih jebos , mamargi antar maphala sidha sidhaning don malarapan antuk ngaturang pangastungkara

OM SWASTYASTU

·         Majeng ring linggih Dane Jro Mangku lan Jro Dangko sareng sami sane suciang titiang
·         Majeng ring  Bapak Camat Bangli, utawi sane ngangganin Ida sane Kusumayang Titiang
·         Majeng ring Bapak Lurah Kelurahan Kubu sane wangiang titiang
·         Majeng ring linggih Dane Bendesa Desa Pakraman Kubu kasarengin prajuru desa sami sane baktinin titiang
·         Majeng ring para uleman sami sane tan prasida titiang wacak, sane wangiang titiang
·         Ring Ida Dane krama Kubu sareng sami sane wangiang tur tresnasihin titiang
               
Inggih Ratu Ida Dane sareng sami acara sane pinih riin inggih punika :
v  Atur piuning saking Pamucuking Manggala Karya
Inggih Durusang
Suksma majeng ring Pamucuking Manggala Karya

Acara salanturnyane inggih punika :
v  Pangwacenan surat keputusan olih Sang Sane Kajudi Ngwacen
Inggih durusang
Inggih suksma

Acara jagi tincapang titiang inggih punika :
v  Pengambilan sumpah kalanturang antuk pelantikan Kepala Lingkungan Desa Pakraman Kubu Warsa 2011

Majeng ring Bapak Camat Bangli kasarengin olih Bapak Lurah lan Bapak
Kepala Lingkungan Sane anyar mangda ledang munggah ring ajeng.

v  Sambrama wacana saking Bapak Camat Bangli
Inggih durusang
Suksma majeng ring bapak Camat Bangli

v  Pangwacenan Puja Pangastuti,
Majeng ring pangwacen inggih durusang
Inggih suksma

v  Acara salanturnyane inggih punika ngaturang rahajeng majeng ring Bapak Kepala Lingkungan sane anyar
Majeng ring Bapak Camat Bangli lan para uleman sami mangda ledang ngaturang rahajeng
               
Ida dane sane wangiang titiang, kadi asapunika acara ring sajeroning Pelantikan Kepala Lingkungan Desa Pakraman Kubu Warsa 2011.Manawita ring sajeroning titiang ngenterang acara puniki wenten atur lan paripolah titiang sane nenten manut ring kayun ida dane sareng sami ,titiang nunas geng rena sinampura sapisanan titiang muputang acara puniki antuk ngaturang parama santhi
OM SANTHI SANTHI SANTHI OM

Majeng ring Bapak Camat Bangli lan Para Uleman sami mangda ledang jenek riin , riantukan pacang katurang  Boga Amatra.

7 comments:

 1. apakah ada teks pangenter acara berbahasa bali bertemakan hari guru
  ???

  ReplyDelete
 2. Jeg becik pisan yening sering keunggah sekadi niki pidabdab indik basa bali puniki dumogi gewejasan ngancan akeh semeton kayun mebasa bali ring sepemargi ring sejebag jagat bali, aksamayang titiyang nenten uning indik basa sane nganutin

  ReplyDelete
 3. Suksma banget sampun ledang micayang contoh pengenter puniki.niki anggen tityang tuntunan sareng ngajegang basa bali.

  ReplyDelete
 4. Palet kaping kuda pengenter baos ngucapang nunas pangampura.

  ReplyDelete
 5. Sinampura sedurung nyane atur titiang.. dados titiang nunas contoh pemabah rapat lan pabligbagan ring banjar..
  Suksma

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Suksmaning manah katur majeng ring pangenter acara duaning sampun mapaica galah ring padewekan titiang. Pangenter acara lian raosne....

  ReplyDelete