Tuesday, April 2, 2013

Conto Atur Piuning Manggala Prawartaka


 
Atur piuning manggala prawartaka


Suksma ring pangenter acara antuk galah sane kapaica ring dewek titiang

Om swastyastu]

Iratu sulinggih lan pinandita sami sane dahat suciang titiang
Iratu palungguh gubernur murdaning jagat bali sane mustikayang titiang
Iratu palungguh bupati bangli sane taler kusumayang titiang
Iratu pamucuking dprd kabupaten bangli sane suksmayang titiang
Iratu kepala kantor departeemen agama kabupaten bangli sane kusumayang titiang
Asapunika taler manggala praja  sane nenten sida wilangin titiang sane gumanti taler suksmayang titiang
Pamekas,  krama subak gede tamanbali sane tresnasihin titiang

Swasti prapta aturang titiang majeng ring palungguh gubernur pingkalih para atiti sami,  saantukan sampun ledang rauh ring suba dewasa  kadi mangkin,  nagingin pinunas titiang mangda prasida nodya makawiwah ngupasaksi yadnyan titiang iriki ring pura masceti subak gede tamanbali bangli.

Palungguh gubernur sane baktinin titiang
Ring galahe sane becik puniki titiang pinaka manggala prawartaka karya nangiang atur amatra inggih punika :

1.  Pura puniki ngranjing ring bacakan pura swagina duaning kaempon antuk para subak utawi pakaseh ring sajebag subak gede tamanbali bangli
2.  Subak sane ngempon pura puniki akehnyane nem belas  subak tempek, utawi pitung atus  seket diri krama subak, wewidangan subak wenten sawetara  tigang atus hektar langkung,  magenah ring kalih desa inggih punika desa tamanbali lan desa bunutin

3   karya ring pura masceti puniki kawastanin  : ngenteg linggih, mendak nuntun, bangun ayu, lan mupuk pedagingan.
Dasar karya puniki kamargiang duaning sampun langkungan ring seket warsa durung naenin mayadnya sakadi asapuniki.   Asapunika taler akeh sampun katangiang pelinggih-pelinggih sane anyar

4        Indik prabeya karya puniki kasanggra antuk soang-soang tempek subak,  majumlah satus ululikur yuta rupiah, soang-soang medal kutus yuta rupiah
5        Kekirangannyane gumanti nglungsur ring para bakta mangda karya puniki labda karya sidaning don

Inggih kadi asapunika atur piuing titing,  dumogi sepengerauh iratu sareng sami  yadnyan titiang memargi antar manut dudonan sane sampun kacumponin  sakeng ngawit nyantos puput.

 sios ring punika taler titiang nenten lali nunas geng rena sinampura antuk genah yata penyanggra sane sampun katur nenten munggah ring pikayunan.
Pemuput atur,  titiang ngaturang parama asantih
Om santih, santih, santih om                                       No comments:

Post a Comment