Tuesday, October 27, 2015

PUISI BALI : GALUNGANGALUNGAN   
Dharma patut kukuhin
Mangda nénten kaon
Olih sekancan parisolah i beburon
Sinah tan sidaning don
Adharma gumanti ngarebéda
Jagaté kaliput watak raksasa
Mamati – mati turin marikosa
Galungan mangkin
Iraga patut éling
Tat Twam Asi laksanayang
Sida trepti kerta raharja
Sakayang- kayang

I Komang Alit Juliartha
Bangli,8 Mei 2014

No comments:

Post a Comment