Tuesday, April 28, 2015

Puisi Bali Coklat ValentinePuisi Coklat Valentine puniki sampun polih kawedar ring Bali Orti tur jagi kaunggahang ring Buku Masanding


COKLAT VALENTINE
Yén sekenang ngaresepang
Coklat tuah ané ngawinang
Gigi sakit ngemasin nganti maguyang
Kéwala tios truna-truniné mangorahang
Manis coklaté wantah nyiriang
Ané madan tresna lan sayang
Maadukan tur mabesikan
Ngametuang bagia ring kauripan
Coklaté jani makacakan
Liu anaké nanjenang
yéning kayun durus matumbasan
Bareng-bareng ngarasayang ngajak gegélan
Manis coklat ring rahina kasih sayang
14 Februari anake nyantenang
I Komang Alit Juliartha
Bangli,3 Februari 2014

No comments:

Post a Comment