Friday, March 29, 2013

imba mababaosan kelian sekaa truna


IMBA MABABAOSAN KELIAN SEKAA TRUNA TUNGGAL ARSA
DESA PAKRAMAN KUBU
RISAJERONING  NGUPASAKSI RING ACARA PAWIWAHAN
Suksma antuk galah sane kapaica ring sikian titiang
Sadurung titiang nglantur matur, titiang ngaturang pangastungkara /panganjali umat druwene.
OM SWASTYASTU
ü  Majeng ring linggih dane jro mangku lan jro dangko sane banget suciang titiang
ü  Majeng ring manggalaning adat lan manggalaning dinas sareng sami saking desa pakraman kubu lan desa pakraman. . . .
ü  Majeng kulawarga purusa lan pradana pamekas ring sang kalih sane ngemargiang pawiwahan,sane banget wangiang tur tresna sihin titiang.

Rumasa bagia aturang titian duaning wenten sinalih tunggil semeton titian sane ngemargiang upacara pawiwahan kadi mangkin puniki. Ring semeton titiang sane mawasta I Wayan dobler , duaning kantun munggah ring cacah jiwa ring sekaa truna tunggal arsa desa pakraman kubu, ring rahina mangkin puniki duaning sekancan administrasi ring sekaa truna sampun kejangkepin, jrone sah sampun keluar aking cacah jiwa ring sekaa truna tunggal arsa desa pakraman kubu.
Titiang ngangganin semeton titiange ring sekaa truna, ngaturang suksma antuk ayah2an jrone risejroning ngemargiang sekancan kegiatan ring sekaa truna . taler titian nglungsur geng rena sinampura, menawita wenten paripolah titian lan semeton titian sane nenten manut ring kayu jrone, titian nglungsur geng rena sinampura,.
Niki wenten temon2 saking sekaa truna, sampunang kacingak saking ageng  alitne temon2 puniki,duaning temon2 puniki pinaka cihna rasa suksmaning manah titiang sareng semeton sekaa truna sane tiosan antuk ayah2an jrone ring sekaa truna.
( diserahkan temon2 punika)
Pinih untat, titiang wantah prasida ngaturang rahajeng, selamat menempuh hidup baru.Dumogi langgeng kapungkur wekas lan digelis ngemolihang putra sane suputra.

Inggih,  idadane  sareng sami,
Wantah asapunika titian prasida matur, kirang langkung atur titian, titian nglungsur geng rena sinampura. Puputang titiang atur puniki antuk ngaturang parama santi,
OM SANTHI SANTHI SANTHI OM

No comments:

Post a Comment