Friday, June 26, 2015

PUISI BALI

Pesta Kesenian Bali
( Gelah Krama Bali)

PKB kasambat
Pesta Kesenian Bali kaucap
Genah wong Bali ngalumampahang angga
nyolahang raga
ngendingang gending buana
genah malila cita
nodya kaluihan budaya
tradisi sané sampun kajanaloka
PKB gumanti dados piranti
ngajegang budaya bali
mangda ajeg ngantos riwekas
nenten sirna salantang masa
ngawetuang amerta
Wantah wong Bali sané prasida
ngajegang, ngajum, ngalimbakang indiké punika
Sakémaon patut elingang
iteh nyolahang igel-igelan
nabuhang sarwa tetangguran
ngendingang gending purwa
kaajumang baan puji puja
kakoplokang cihna angob ngaksi lengut pangus sesolahané punika
galang keneh asliaban
dumadak tusing ngantos ilang
nlektekang unduk di jaba
telah uyak wong selat segara
asasih acarane mamargi
kudang jinah medal saking soang-soang krama
sané wénten ring Art Centre
Yén punika sami ka semeton Bali
gumanti PKB sayan-sayan
sayuakti gelah krama Bali
Sang maraga seni sida nyumbungang budaya leluhur
Sang mraga wésya
sida ngamolihang pangupajiwa saking irika
anggen nyambung kauripan ipuné lan sentana
Sentana Bali sujati sané pacang nerusang ngrajegang budaya Bali

I Komang Alit Juliartha
Kacang Apit, 25 Juni 2015

No comments:

Post a Comment