Sunday, August 23, 2015

PUISI BALI PANELOKAN 2015

PANELOKAN 2015

Genah macecingak
Kalintang asri
Resik gumanti
tan wénten mis nang akidik
Torisé pakedék pakenyung liang jroning manah
Ngaksi kaluihan jagat Bangli
Gunung lan danuné masanding
Waluyaning lingga yoni
Purusa pradana ngarania
Gunung Batur lan Danu Batur kasub kasumbung ring jagat
Mangkin
gumanti doh saking duké riin
Sengker wesiné telah lunglung
Soca laya majangklek tan manggén
Nataré kumel payasin baan leluu
Gook-gooké dados genah maadolan
Semengan tan kari sayongé ngungkulin sepi
ramia wésya maririgan
Sahananing sekar mati
Ngiring pamargi duké nguni
Sidaké mawali?


I Komang Alit Juliartha
BASKOM
Kacang Apit, 9 Agustus 2015

No comments:

Post a Comment